تبلیغات
&&ترنم اندیشه&& - اشعار ماندگار

شعر زیبا و ماندگار استاد رحیم معینی کرمانشاهی «عجب صبری خدا دارد»

   عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    همان یك لحظه ی اول ،

    كه اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان ،

    جهان را با همه زیبایی و زشتی ،

    به روی یكدگر ، ویرانه می كردم .


 


عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    كه در همسایه ی صد ها گرسنه ، چند  بزمی  گرم عیش و نوش می دیدم ،

    نخستین نعره ی مستانه را خاموش آن دم ،

    بر لبِ ، پیمانه می كردم . 


عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    كه می دیدم یكی عریان و لرزان ، دیگری پوشیده از صد جامه ی  رنگین ،

    زمین و آسمان را

    واژگون ، مستانه می كردم .

 

    عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    نه طاعت می پذیرفتم ،

    نه گوش از بهر این بیداد گر ها تیز كرده ،

    پاره پاره در كف زاهد نمایان ،

    سبحه ی ، صد دانه می كردم .


 


عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    برای خاطر تنها یكی مجنون صحرا گرد بی سامان ،

    هزاران لیلی ناز آفرین را كو به كو ،

    آواره و دیوانه می كردم .

   

    عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    بگرد شمع سوزان ِ دل عشاق سرگردان ،

    سراپای وجود بی وفا معشوق را ،

    پروانه می كردم .

 

عجب صبری خدا دارد !

    اگر من جای او بودم .

    به عرش كبریایی ، با همه صبر خدایی ،

     تا كه می دیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یك ناروا گردیده خواری می فروشد ،

    گردش این چرخ را

    وارونه ، بی صبرانه می كردم  .

 

    عجب صبری خدا دارد !

     اگر من جای او بودم .

    كه می دیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنه ی این علم ِ عالم سوز مردم كش ،

    به جز اندیشه ی عشق و وفا ، معدوم هر فكری ،

     در این دنیای ، پر افسانه می كردم .

 

    عجب صبری خدا دارد !

    چرا من جای او باشم .


همین بهتر كه او خود جای خود بنشسته و ، تاب تماشای تمام زشتكاری های این مخلوق را دارد

    وگرنه من به جای او چو بودم ،

    یك نفس كی عادلانه سازشی ،

    با جاهل و فرزانه می كردم .

    عجب صبری خدا دارد !   عجب صبری خدا دارد !

روحش شاد

 
تاریخ : پنجشنبه 28 آبان 1394 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : شیبانی | نظرات